Åland 100 år: kan man välja en eventbyrå utan annons?

Just nu firas Ålands 100-årsjubileum och Upphandlingsbryggan var på plats och höll seminarium för några veckor sedan. En sak som tagits upp i lokala medier gäller den stora festen som Ålands regering arrangerar i samband med jubiléet. Frågan är om det var rätt att anlita en eventbyrå från Sverige utan att först utlysa uppdraget, som bland annat avsåg att ordna en stor konsert.

I Finland har man en något vidare syn på det så kallade “konstundantaget” än vi har i Sverige och därför är man van med att inte behöva annonsera när det gäller kultur- och konstinköp. Samtidigt kan man säkert undra om det verkligen är konst eller en kulturell tjänst att handha det praktiska vid en tillställning, som var aktuellt i det här fallet. Åtminstone kan man tänka sig att reglerna avser något litet annat. 

Det finns säkert många eventbyrårer som gärna hade bjudit på det här uppdraget, både lokalt och från andra håll. I Örebro har nyligen ett liknande fall inträffat, där en aktör (som i det fallet utförde en kulturaktivitet) anlitades två år i rad. Domstolen ansåg att uppdraget borde utlysts andra gången trots det och att konstundantaget inte var aktuellt. 

Läs om fallet i Örebro här>>

Henrik Thorson
Projektledare, Upphandlingsbryggan