Gestaltad livsmiljö – konferens 3 oktober 2023

Den 3 oktober är det dags för den årliga konferensen om Gestaltad livsmiljö, i år med fokus på kreativitet, kunskap och kompetens, på ArkDes i Stockholm samt direktsänt via streaming.

En kostnadsfri heldagskonferens. Anmäl dig till konferensen här.

Konferensen tar fasta på samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö och riktar sig dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör. Arrangörer är Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd