Erbjudanden i höst

Vi hjälper dig som ska planera konstprojekt eller delta med anbud i utlysningar genom. Vi håller kostnadsfria seminarier för dig som håller på med konst- och kulturuppdrag för det offentliga.

Boka och beställ utbildningar inom juridik, process och anbudsutvärdering eller anlita oss för utredning och utveckling. Vi kan även fungera som bollplank och stöd i ansökningsprocess eller planering av kulturanskaffningar.

 

Våra seminarier under hösten

Här hittar du information om aktuella seminarier ->

 

Kampanjer

Här hittar du tre kampanjer som vi har på gång hösten 2022