Upphandlingsbryggan
för offentlig konst och kultur

Uppsala konst har med hjälp av Tyréns arbetat fram ett klimatberäkningsverktyg för offentlig konst. Verktyget är fritt för alla att använda och ska underlätta för bland annat konstnärer att göra välgrundade klimatval i arbeten med offentlig konst.

Vår kursplattform har byggts ut med ett kurspaket i kulturbyråkrati samt ett resursbibliotek. Kurserna vänder sig särskilt till dig som är ny på området eller som stöd för att skapa en samsyn i en grupp. De är med andra ord bra att använda i samband med on-boarding av personal eller som ett stöd i början av ett upphandlingsprojekt. Allt för att skapa en gemensam kunskapsbas.

En ny handbok för kommunala beställare av konst finns att ladda ner. Handboken handlar om hur kommuner på olika sätt kan arbeta med offentlig konst. Boken är en fristående fortsättning på 'Offentlig konst – handbok för statliga beställare'.

Under 2022 svarade 578 museer från 38 europeiska länder på en undersökning från Network of European Museum Organisations, Nemo. I rapporten beskriver nätverket två centrala åtgärdsaspekter för att hantera klimatförändringarna: begränsa och anpassa.

2023 publicerades rapporten Yrkesstatus och arbetsvillkor för konstnärer och kulturellt och kreativt yrkesverksamma. Syftet är att öka kunskapen samt transparens och jämförbarhet när det gäller statliga åtgärder till stöd för grupperna.

Svensk curatorföreningen har gjort en enkätstudie om curatorernas arbetsvillkor. 108 curatorer har besvarat enkäten. Majoriteten är anställda, oftast vid en offentlig institution.

I samband med Folk och Kultur släppte Bildkonst Sverige Ekonomi och värde. Rapporten är den första delen i rapportsamlingen Kulturpolitiken 50 år – var står vi nu?