Annonsering

Upphandlingar ska annonseras i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket. Undantag från den regeln är till exempel upphandlingar av lågt värde.

https://www.konkurrensverket.se/upphandling/registrerade-annonsdatabaser/annonsdatabasregistret/