Undantagen

Upphandlingar som inte är direktupphandlingar ska annonseras. Det finns några undantag såsom om undantag på grund av lågt kontraktsvärde. Hur man ska annonsera beror bland annat på om kontraktsvärdet är över eller under tröskelvärdena.

Upphandlingar som inte är direktupphandlingar ska annonseras. Det finns några undantag såsom om undantag på grund av lågt kontraktsvärde. Hur man ska annonsera beror bland annat på om kontraktsvärdet är över eller under tröskelvärdena.