Den 31 maj kl. 9.00 berättar vi om vad vi fått fram i vår kartläggning inom projektet ARTadmin. Vet du vad det vanligaste skissarvodet eller gestaltningsarvodet är?

Olika nationella definitioner av konstnärer och regler som gäller för egenföretagare skapar orättvisa villkor. Frågan om krocken mellan nationella sociala system har …

Museilagen förenklar även om flera begrepp fortfarande behöver tydliggöras. Det framkommer i Riksantikvarieämbetets nya rapport.

I Icoms definition av vad ett museum är framgår att det är en verksamhet som främjar hållbarhet. Begreppet hållbarhet består av tre …