Search
Lågt timpris i en upphandling av arkitekturtjänster
https://arkitekten.se/nyheter/dokument-laga-timpriser-i-offentlig-upphandling/

Låga timpriser

Var går gränsen för ett lågt timpris? Tidningen Arkitekten skriver om målet 6534-23. Målet handlar om låga timpriser i en upphandling av arkitekturtjänster. De två parterna har olika syn på timpriset. Den ena parten ifrågasätter om de låga timpriserna går att kombinera med vettiga arbetsförhållanden. Företaget bakom priserna menar att de gjort en genomtänkt beräkning och bedömer inte att de ska gå med förlust.

Läs mer här: Arkitekten skriver om målet 6534-23

Om du vill läsa om upphandling av arkitektur kan du läsa här: Arkitekturupphandlingar granskade