Search
Konstnären som leverantör.

Leverantör: Konstnär

Konstnären som leverantör
När offentligt finansierade verksamheter köper något har de regelverk att följa. Köparen kallas upphandlande myndighet och säljaren för leverantör. Så om en kommun, eller en annan skattefinansierad verksamhet, köper konst är kommunen en upphandlande myndighet och konstnären en leverantör.

Skillnader
De ekonomiska förutsättningarna mellan en upphandlande myndighet och leverantörerna kan vara stora. I vissa fall är företagaren en stor koncern medan det i andra fall kan röra en egenföretagare. Glöm inte att ta hänsyn till motpartens verklighet. Inte minst när det kommer till de olika ekonomiska förutsättningar som parterna har.

Tid och pengar
För en upphandlande myndighet kan några tiotusen kronor vara relativt lite pengar medan det kan vara en månadsinkomst för en kreatör. Skillnaden är också att en egenföretagare sällan har en förutsägbar lön som kommer regelbundet oavsett hur arbetsdagarna sett ut. Att göra uppdrag som är krångliga och tar tid låser tid för leverantören. Tid de inte får betalt för.

Vill du läsa mer om konstnärer som leverantörer kan du läsa här.

Mer om projektet ARTadmin hittar du här.