Sök

Insatser för kommuner, regioner och myndigheter

Hur ska man hantera anskaffningar inom kultur och konst om man inte har gjort det förut? Hur får man upp rutiner att bedöma olika projekt och när kan man använda undantagen från upphandlingsreglerna?

Upphandlingsbryggan hjälper dig att se över regler och policys och arbeta fram en praktisk rutin som underlättar för dig och din avdelning eller dina medarbetare. Vi tror på att börja i det som kallas ”behovet”, det vill säga själva målet med anskaffningen. Först när man analyserat vad det är man behöver och vilka som erbjuder det kan man titta i reglerna och ta beslut om hur man genomför själva upphandlingen. Rutiner för detta gör det lättare för alla.

Låt oss hjälpa er till självhjälp! Här är några förslag på insatser som vi erbjuder:

1. Introduktion. Vad handlar det om egentligen? En introduktion till upphandling

Vad handar det om egentligen? En introduktion till upphandling.  En timmes  genomgång av regler och rutiner för er kärntrupp, anpassat till er situation. Vi ger er underlag för att jobba vidare med en egen rutin. För upp till 5 deltagare.

  • Intro: behov & dialog
  • Olika strategier
  • Identifiera områden för ordning
  • Dokumentkedja
  • Kartläggning av behov
  • Research inom området
  • Hur man kan arbeta på egen hand
  • Hur man går vidare med det
  • Hur man ska skriva / formuleringar

Tid: 1,5 h Plats: online Pris: 1 900 SEK exkl. moms. I priset ingår förberedelsetid för anpassning till er verksamhet och era förutsättningar och kort efterarbete med eventuell uppföljning

2. Föreläsning – hur ska vi få en samsyn på vår avdelning? 

Innehåll: Intro, bredare om helheten och om styrdokument. För en större grupp upp till 20 deltagare. Tid: 1,5 h Plats: online Pris: 7 500 SEK exkl. moms

3. Workshop – hur kan vi effektivisera arbetet? 

Innehåll: Tid att jobba med särskilda frågor, skriva utlysning, dokumentgenomgång. Hälso-checklista på bl.a. upphandling, hållbarhet och klarspråk. Genomgång av rättsfall. För upp till 15 deltagare. Tid: 2–3 h Plats: online Pris: 14 900 SEK exkl. moms

4. Processledning – skapa långsiktiga rutiner 

Innehåll: Rutin- och policyarbete. Vi hjälper er att göra en riktlinje-policy, inklusive upphandlingsstöd. Tid: 3–10 dagar Plats: online Pris: enligt ö.k.

5. Avtalsskolan – lägga mindre tid på avtal 

Innehåll: Vi utvecklar bättre avtalsmallar ihop med några deltagare från er (avtalslotsar) och ser över era rutiner så att de avtal ni gör ska bli enklare och kräva mindre administration och dessutom vara enklare att ta till sig. Tid: 3–10 dagar Plats: online Pris: enligt ö.k.

 

Erbjudande faktablad

→ Sammanställning över våra insatser (pdf)

 

Bokning och kontakt

Kontakta oss på info@upphandlingsbryggan.com för mer information, intresseanmälan eller bokning

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!