Sök

2023 års viktigaste avgöranden

Urval av årets viktigaste avgöranden består av olika sammanfattningar av avgöranden från Europeiska unionens domstol och Europeiska unionens tribunal.

Urvalet är gjort utifrån deras betydelse, rättsområde, intresse för allmänheten och originalitet.  Här finns också länkar till olika avgöranden i sin helhet. Urvalet ska att ge en sammanfattande analys av gångna årets utveckling av rättspraxis.

För upphandling tas en dom upp, Dom av den 21 december 2023 (stora avdelningen), Infraestruturas de Portugal och Futrifer Indústrias Ferroviárias (C-66/22, EU:C:2023:1016). Det rör en upphandling av syllar och sliprar avsedda för järnväg och domen handlar om genomförandet av upphandlingen.

Urval av årets viktigaste avgöranden  

Dom Infraestruturas de Portugal och Futrifer Indústrias Ferroviárias (C-66/22, EU:C:2023:1016)