Sök

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss med frågor, tips eller kommentarer, eller om du vill boka in kurs eller utbildning.

Telefon: (plus) 46  (0) 709446592

E-post: info@upphandlingsbryggan.com

Upphandlingsbryggan analyserar, utvecklar och utbildar i upphandlingar inom konst & kultur.​

Vi är en samarbetspartner och utvecklingsmotor för  anskaffning av konst, ledarskap och juridiska frågor om upphandling. Upphandlingskonsten är vår passion.

Våra åtaganden
Vi utför rådgivning, utbildning, workshops och granskar underlag för upphandlingar och ger även analyser till olika myndigheter och organisationer inom konst- och kulturområdet.

Uppstart 2021

3 experter

Nordisk kontext

Upphandlingsbryggan höll sina första dialogseminarier 2021.

Erfarenhet av juridik, kulturutveckling, museiverksamhet, formgivning och design.

Vi finns idag i Sverige, Finland och på Åland.

Bakgrund
Vi startade 2021 genom att diskutera och undersöka fältet för anskaffning av konst och formade sedan samarbetet Upphandlingsbryggan som är en ideell förening i Sverige med verksamhet i främst Sverige och Finland.

Personer

Amanda Creutzer (Sverige). Projektledare och styrelsemedlem. Utbildad upphandlare med 25 års erfarenhet som projektledare inom museifältet. Arbetar med kunskapsstöd, utställningar, utbildningsverksamhet och digitala produktioner. Amanda föreläser och utbildar yrkesverksamma inom konst och kultur i upphandling och utställningsproduktion. I Upphandlingsbryggan bidrar Amanda med projektledning och kunskapsförmedling. 

E-post: amanda@upphandlingsbryggan.com 

Henrik-t-300x280

Henrik Thorson (Finland/Sverige). Projektledare och ordförande. Arbetar med kunskapsstöd, organisationsfrågor, juridik, administrativa strukturer lokalt, regionalt och på EU-nivå. Lång erfarenhet av kulturutveckling inom regional förvaltning. Har arbetat med kulturföreningar, biografer, förlag, teatrar och producerat TV-program. Henrik även doktorand vid Åbo Akademi och undersöker konstupphandling och offentlig rätt.

E-post: henrik@upphandlingsbryggan.com

Johanna Finne (Åland/Finland). Styrelsemedlem. Johanna arbetar på ett postverk i Finland och har ansvarat för formgivning av Upphandlingsbryggans informationsmaterial, hemsida och kursplattform. Hon har lång erfarenhet inom den den kreativa sektorn och museifältet med produktion och inköp av konstnärliga tjänster som en integrerad del. Anlitad föreläsare och utbildningsplanerare vid högskolor och universitet. 

Edvin Blom (Korsholm / Finland). Webbredaktör och redaktör för nyhetsbrevet. Studerar vid Korsholms gymnasium i Österbotten i Finland.

Upphandlingsbryggan har fått stöd från Nordisk kulturkontakt & Erasmus+. Vi är medlemmar i Konstfrämjandet.

Några av våra uppdragsgivare: