Search

50 kronor i timmen

Upphandling24 rapporterar om en ny dom från Förvaltningsrätten i Stockholm. Fallet rör låga timpriser. Den upphandlande myndigheten (Arbetsmiljöverket) ville förkasta anbudet men leverantören menade att timpriset var satt av affärsstrategiska skäl. Ett krav i upphandlingen var att lämnade priser skulle ha “täckning för alla dess kostnader för genomförandet av tjänst.” 50 kronor i timmen bedömdes inte täcka dessa kostnader.

Kanske kravet på att alla tjänster ska kunna bära sina egna utgifter kan inspirera för den som vill undvika prisdumpning?

Läs mer om domen här.