Search

Om registrerade annonsdatabaser

Lista över registrerade annonsdatabaser

Registrerade annonsdatabaser

2019 antog Riksdagen en lag att det ska finnas en statistikmyndighet och en registermyndighet när det kommer till upphandlingar. Regeringen har därefter gett Upphandlingsmyndigheten i uppgift att vara statistikmyndighet och Konkurrensverket har som uppgift att vara registermyndighet. Tillsammans ska de se till att det finns korrekt och jämförbar statistik på upphandlingsområdet.

Insamling av statistik

För att samla statistiken måste alla myndigheter använda en så kallad registrerad annonsdatabas när de annonserar en upphandling. För att en annonsdatabas ska bli registrerad måste den uppfylla vissa krav och godkännas av Konkurrensverket. Konkurrensverket beviljar både registreringen och har hand om registret.

Myndigheter annonserar i annonsdatabaserna och statistiken kan samlas in och bearbetas av Upphandlingsmyndigheten. Databaserna gäller för upphandlingar som bland annat annonseras enligt upphandlingslagarna LOU, LUF, LUK och LUFS.

Information och funktionalitet

Vilken information som måste ingå i en annons eller hur registret ska skötas bestäms av Upphandlingsmyndigheten i samråd med Konkurrensverket. Det gäller även krav på teknisk kapacitet och funktioner samt vilken tillgänglighet och servicenivå som annonsdatabasen ska erbjuda. Två viktiga krav är att man ska kunna identifiera enskilda upphandlingar men också att databaserna ska vara ett stöd för att upptäcka systematiska fel i annonserna.

Annonsdatabasen ska utformas med hänsyn till samtliga användares behov och det ska gå att söka kostnadsfritt i den. Det ska även finnas en kundtjänst som svarar på frågor och tar emot synpunkter.

Vem får driva en annonsdatabas?

För den som vill driva en registrerad annonsdatabas görs först en avgiftsbelagd ansökan hos Konkurrensverket. Därefter kostar det en årlig registeravgift på 22 500 kr.

Det kan vara lätt att blanda ihop en annonsdatabas med ett upphandlingsverktyg, inte minst då flera av företagen erbjuder båda tjänsterna. De registrerade annonsdatabaserna hittar du på Konsumentverkets hemsida, registrerade annonsdatabaser  (du ser dem också överst på den här sidan).

Länkar: