Search

Arkitektupphandlingar granskade

Sveriges Arkitekter har undersökt det senaste årets upphandlingar. I korthet sjunker timpriserna och ramavtalen ökar. I artikeln framkommer även att upphandlande myndigheter alltmer bedömer kompetens och förmåga i relation till priset på ett bättre sätt.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här.