Sök

Arkitektur och lagstiftning

Arkitektur och lagstiftning. Historik och samband under 700 år är en genomgång av lagar och regler sedan 1300-talet. Arkitekten och rapportförfattaren Ann-Kristin Kaplan Wikström har sammanställt svenska plan- och byggregelverkets historia om bestämmelser som berör arkitektur. Den 120 sidor långa rapporten beskriver olika påverkande lagar och hur de har påverkat arkitekturen.

Genom Arkitektur och lagstiftning vill författaren bidra till förståelse för bebyggelsens utveckling under olika tidsperioder. Reglerna påverkar arkitektonisk form genom historien. Särskilt fokus har getts till regler som rör den estetiska dimensionen av arkitektonisk form, men genomgången berör även tekniska och funktionella aspekter.

Rapporten är slutredovisningen i projektet Arkitektur och regler för stiftelsen Arkus.

Arkitektur och lagstiftning finns här.