Sök

Att arbeta som curator

Svensk curatorföreningen har gjort en enkätstudie om curatorernas arbetsvillkor. 108 curatorer har besvarat enkäten. Majoriteten är anställda, oftast vid en offentlig institution. Ungefär 40 procent av alla curatorer är frilansare.

Resultatet är sammanställt i rapporten För konsten till publiken. Curatorernas arbetsvillkor i Sverige.
Vill du ytterligare vill dyka ner i frågor om curatorns roll finns även Om curering: att förstå curatorns roll.