Sök

Bilaga 2 godkänd i domstol

Kammarrätten i Stockholm har godkänt att bilaga 2 kan omfatta konstnärlig gestaltning som därmed ska upphandlas enligt de enklare reglerna i kap. 19 i LOU. Det är fallet med en fasadutsmyckning i Göteborg för det nya huset ”Park Central”, som nu prövats. Förvaltningsrätten har tidigare meddelat att undantaget inte kan användas för konstgestaltningar, men det har alltså ändrats nu. Frågan har varit om konstnärlig gestaltning kan räknas till vara eller tjänst i EU-rättens bedömning.

Det här var en viktigt dom och det är första gången som en domstol går in på de juridiska övervägandena kring det här undantaget. Vad domstolen främst pekar på är att konstverket i fråga inte är tänkt att säljas eller flyttas i framtiden och därför förlorar det sin betydelse som en ”vara” på en marknad.

Upphandlingsbryggan återkommer med kommentarer och en mer ingående analys inom kort.

Dagens juridik har också en artikel om fallet:

Läs den här (öppnas i nytt fönster).