Sök

En gemensam grund

Vi har byggt ut vår kursplattform. Våra kurser i upphandling har kompletterats med ett kurspaket i kulturbyråkrati. Du hittar också ett nytt resursbibliotek. Kurserna är on-demand, d v s du kan gå dem när du vill.

Kurserna vänder sig särskilt till dig som är ny på området. De fungerar också som stöd för att skapa en samsyn i en grupp. De är särskilt bra att använda i samband med on-boarding av personal eller som ett stöd i början av ett upphandlingsprojekt. Allt för att skapa en gemensam kunskapsbas.

För er som vill använda verktyget för en grupp rekommenderar vi att komplettera med en till tre digitala träffar för att stödja gruppen. Och för er som vill säkra upp kunskapen hos nyanställda kan en digital samlingsträff vara klokt.

De digitala träffarna gör det lättare att avsätta tid till kurserna. De gör det också möjligt att ställa frågor eller lyfta aspekter som är relevanta för det egna sammanhanget.

Du hittar kursplattformen här.