Search

Ensamrätt vid upphandling

Konkurrensverket har tagit fram en analys för hur undantaget för ensamrätt vid offentlig upphandling får användas, utifrån gällande rättsläge. Undantaget i 6 kap. 14 § första stycket 3 LOU rör fall när det bara finns en leverantör som kan tillhandahålla det som upphandlas på grund av en ensamrätt. Analys i korthet 2024:1 ägnas åt undantaget och dess förutsättning.

Rapporten finns att läsa här.