Search

EU-upphandlingar måste förbättras

Revision
Europeiska revisionsrätten har gjort en genomlysningar av upphandlingar inom EU. Och det blev inget toppbetyg. Flera områden behöver förbättras och det ska gjorts till slutet 2025.

Rekommendationer
Det kommissionen fick i hemläxa var:
– förtydliga och prioritera målen för offentlig upphandling
– täppa till luckorna när det gäller de data om offentlig upphandling som samlas in
– förbättra sina övervakningsverktyg så att bättre analyser kan göras
– fördjupa analysen av grundorsakerna till den begränsade konkurrensen och föreslå åtgärder för att komma till rätta med de främsta hindren för konkurrens i offentlig upphandling.

Ökande av ett anbud
I rapporten tas det upp att under 2011–2021 har andelen upphandlingar (över tröskelvärdet) med endast en anbudsgivare ökat betydligt, från 23,5 % (2011) till 41,8 % (2021) av alla förfaranden. För nästan samtliga upphandlingar (över tröskelvärdet) halverades antalet anbudsgivare, från i genomsnitt 5,7 till 3,2.

Rapporten finns att läsa här