Sök

Handbok för kommunala beställare

En ny handbok för kommunala beställare av konst finns att ladda ner. Handboken är en fristående fortsättning på boken Offentlig konst – handbok för statliga beställare. Denna handlar om hur kommuner på olika sätt kan arbeta med offentlig konst.

Boken tar bland annat upp konstuppdrag, samverkan och konstnärliga processer liksom finansiering, styrdokument och förvaltning. Bakom boken står Jönköpings kommun, Statens konstråd och ArtPlatform.

Läs boken här.