Search
De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Foto: Jacob Groundstroem (CC BY)

Hinder för hållbarhetsarbetet

I Icoms definition av vad ett museum är framgår att det är en verksamhet som främjar hållbarhet. Begreppet hållbarhet består av tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Många är väl medvetna om och engagerade i hållbarhetsfrågornas angelägenhet. Men vad är det som hindrar det egna hållbarhetsarbetet? Eller vad skulle minska hindren? Ett tjugotal personer, varav hälften arbetar som chefer medan övriga är producenter, produktionsledare, intendenter, hållbarhetsansvariga och leverantörer, har svarat på frågan. Utifrån ett av svaren framträder sex områden tydligare än andra. Kanske upplever fler just dessa hinder?

Läs mer här