Sök

Inte alla kommuner

Ingen konst
Konst bidrar med många aspekter och ses av många som ett viktigt inslag i arbetet med att skapa attraktiva och intressanta livsmiljöer. Trots det köper inte alla offentliga verksamheter in konst.

ARTadmin-fakta (statistik från 3 juni 2024)
70 kommuner har inte gjort några konstinköp under 2022 och 2023.

Underlaget 
Statistikinsamlingen pågår. Siffran kommer efter svar från drygt 70 procent av alla kommuner samt 100 procent av alla regioner.  Frågan rör köp av lös konst eller gestaltningar under 2022 och 2023.

Mer om ARTadmin hittar du här.