Sök

Konstnärers rättsliga ställning

2023 publicerades rapporten Yrkesstatus och arbetsvillkor för konstnärer och kulturellt och kreativt yrkesverksamma. Bakom står arbetsgruppen för den öppna samordningsmetoden (OMC) som bestått av företrädare för alla 27 EU-medlemsstater.

Rapporten ger en översikt över lagstiftning som erkänner konstnärers yrkesstatus inom EU, vilka som omfattas av yrkesstatusen konstnär och hur är deras rättsliga ställning.

Syftet är att öka kunskapen samt transparens och jämförbarhet när det gäller statliga åtgärder till stöd för grupperna.

Rapporten finns här.