Search

Konstupphandlingars ordmoln

ARTadmin
I vårt projekt ARTadmin undersöker  vi arbetet med konstupphandlingar och hur de kan förbättras. Vi läser dokument, samlar statistik och intervjuar. I arbetet har vi samlat vilka begrepp som använts för de två senaste årens annonserade upphandlingar.

Kärt barn
I genomgången av alla gestaltningsuppdrag blir det tydligt att en gestaltning har många namn. De kan ibland beskrivas utifrån vilken typ av konst som är tänkt såsom måleri, skulptural eller streetart. Eller beskriva en placering såsom mural eller vägghängd. Namnen kan även vara kopplade till arbetsformen såsom process eller deltagarbaserad. Vanligast är dock uttryck som konstnärlig gestaltning, gestaltningsuppdrag och konstgestaltning.

Rekommendation
Vår rekommendation är att man inkluderar konstnärlig gestaltning som sökord alternativt gestaltningsuppdrag. Det är några av de vanligaste sätten att beskriva upphandlingen och kan göra att fler hittar det.