Sök

Konstverk godkänns som tjänst enligt bilaga 2

Kommentar av Henrik Thorson

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte ta upp fallet om konstverket på väggen av Park Central i Göteborg. Kammarrätten (Stockholm) hade tidigare avgjort frågan som gäller om verket kan upphandlas i enlighet med de enklare reglerna som gäller för tjänster i bilaga 2 till LOU. Beslutet i högre instans betyder att avgörandet står fast och att det alltså är möjligt att se konstverk som tjänster av det här slaget. Så här skrev kammarrätten:

“Gestaltningen i fråga är en permanent installation som ska integreras i byggnadsfasaden. Den är inte avsedd att flyttas, säljas eller överlåtas på annat sätt, vilket talar mot att den ska betraktas som en vara. I den situationen kan inte inslagen av skapande och konstnärligt arbete som gestaltningen kräver, betraktas som en vara. Övervägande skäl talar alltså för att betrakta den aktuella upphandlingen som en sådan tjänst som omfattas av bilaga 2 till LOU.”

Genom att HFD inte prövat frågan finns det fortfarande betydande osäkerhet kring när konstverk kan räknas som tjänster och inte. Även om det här fallet, Park Central, nu har avgjorts vet vi inte om möjligheten står öppen också för andra konstprojekt och vilka typer det i så fall gäller. Kammarrätten tog fasta på att verket inte ska säljas vidare, vilket jag tror är korrekt i och för sig. Det är emellertid svårt att utesluta att ett konstverk och dess sammanhängande upphovsrätt faktiskt inte alls kan exploateras i framtiden, på något sätt. Hur det ska bedömas och hur man ska se på bristen av konkurrens i sådana här fall (det var i alla fall ett projekt med ett värde på några miljoner), får framtiden utvisa. Gissningsvis är det inte det sista fallet som kommer att prövas rättsligt i den här frågan.

Avgöranden
Högsta förvaltningsrättens beslut av den 22 januari 2024 i mål 5567-23
Kammarrätten i Stockholms dom den 30 augusti 2023 i mål nr 2773-23

(Bild: Krook & Tjäder)