Search

Kostar det extra att annonsera i Europa?

Att annonsera upphandlingar är inte alltid så lätt. De verktyg som finns kanske passar bättre för vissa inköpsområden än andra. Men hur är det med kostnaden? Kan det avskräcka myndigheter från att annonsera och vilja direktupphandla (som ju innebär att man inte annonserar) om det kostar extra?

Annonser i de verktyg som kommuner och andra myndigheter använder kostar naturligtvis. Systemen upphandlas och är vanligtvis en helhetslösning för upphandlingsdokument, annonser och inlämning av anbud.

Men kostar det extra för en myndighet att annonsera både i Sverige och i EU? Då skulle man kanske försöka undvika att hamna över tröskelvärdet – när man måste annonsera i EU?

Som vi berättat på våra seminarier är ju en viktig bakgrund till upphandlingsreglerna en öppen marknad i hela Europa där leverantörer ska få chansen att erbjuda sina varor eller tjänster i alla länder. Färre annonser i Europa skulle vara ett direkt hinder mot det här.

Vi har talat med tre kommuner och tre annonstjänster(bland annat Konstpool) och vanligen så kostar det inte extra för en myndighet att annonsera i Europa (i databasen TED), utan det är samma kostnad när man ansluter sig till en sådan tjänst för annonser nationellt och i Europa.

Henrik Thorson (uppdaterad 2022-02-16)