Search

Krockande system

Olika nationella definitioner av konstnärer och regler som gäller för egenföretagare skapar orättvisa villkor. Frågan om krocken mellan nationella sociala system har nu diskuterats i EU.

Verkligheten för utövarna krockar i många fall med olika regelverk. För en hållbar sektor för konstnärer och kulturarbetare behöver arbetsvillkoren ses över.

Läs mer här.