Sök

Kultur främjar hälsa

Folkhälsomyndigheten har gett ut en kartläggande litteraturöversikt om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Underlaget är 310 studier från olika länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika och Asien. Översikten slår fast att kultur kan främja hälsan på många olika sätt.

I slutsatsen sammanfattas att “resultaten tyder på att musik och sång kan förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan samt främja social inkludering och samhörighet. Körsång kan lindra smärta och främja välbefinnande bland personer med olika somatiska och psykiatriska sjukdomstillstånd. Skapande konst, exempelvis att måla och teckna, kan bland annat minska psykiska besvär och förbättra välbefinnandet bland vuxna med psykiatriska tillstånd. Dans kan ha flera positiva hälsoeffekter, såsom bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet, framför allt för äldre och personer med olika sjukdomar. Även teater och dramabaserade aktiviteter tycks kunna främja hälsa och välbefinnande.”

Läs rapporten här.