Sök

Tips på två rapporter om kulturella och kreativa branscher

I augusti 2022 släpptes Kulturdepartementets rapport Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. Rapporten konstaterar att den kulturella och kreativa branschen är ekonomiskt betydelsefull. Kulturlivet är en del av näringslivet och omfattar 130 000 företag, en tiondel av alla företag i Sverige.

Som en reaktion på den statliga rapporten har skuggrapporten Passionsdrivna Sverige släppts av PUNKS, en organisation som arbetar med passionsdriven utveckling av näringsliv, kultur och samhälle.