Sök

Om CPV-koder

CPV är en förkortning för Common Procurement Vocabulary. Begreppet kan översättas till Gemensam vokabulär för upphandling och är en stor samling koder. Koderna ska göra upphandlingarna sökbara. 

När en myndighet ska upphandla något lägger de till koder som antingen perfekt eller på ett ungefär beskriver det upphandlingen rör. Handlar det om äpplen är CPV-koden 03222321-9. Men det finns även koden 03222320-2 som står för Äpplen, päron och kvitten. Kanske lägger man till bara den ena eller båda för att vara säker på att den som säljer äpplen verkligen ser ens upphandling.

På detta sätt finns koder för det mesta från koden 03000000-1 (Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter) till 98910000-5 (Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ). Däremellan fingerborgar (39227200-1), vacciner mot tyfus ( 33651650-9) och skulptörstjänster (92312230-2).

CPV-koderna gör upphandlingarna sökbara och möjliggör samlandet av statistik. 

En myndighet får använda alla de koder de menar stämmer på upphandlingen men EU rekommenderar att ha ett maxtak på 20 koder. Förhoppningsvis ska dessa koder sammantaget göra upphandlingen sökbar för rätt leverantörer.

Att en upphandling har en viss kod eller att en CPV-kod heter något specifikt handlar mer om ambitionen att med koder fånga en värld. Koderna ska inte läsas bokstavligt. Koden 92311000-4 Konstverk innebär inte att inte en konstnärlig tjänst kan ingå eller att allt som använder sig av denna kod kan beskrivas vara konstnärliga tjänster. Detta har skapat diskussioner då vissa koder även tas med i bilaga 2, som innehåller vissa undantag.

Länkar

→  CPV-koder

→  Lag (2016:1145) om offentlig upphandling