Sök

Mest skattepengar till ojämställda bolag

Forum Jämställdhet har i samarbete med PublicInsight tagit fram en ny kommunranking. De har velat undersöka vilka bolag offentlig sektor handlar med utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Underlaget är från 2022 och kartläggningen gäller hur jämställda bolagens styrelser är.  Linköpings kommun köpte in från flest jämställda företag. Här hade 50 procent av bolagen jämställda styrelser. Kommunerna Karlskrona, Askersund och Eda gjorde 3–4 procent av sina inköp från jämställda bolag.

Ett annat sätt att beskriva är att våra kommunala skattepengar till största delen, 50-97 procent,  går till ojämställda bolag .Om någon kommun inte tycker det är i linje med hur man vill arbeta kan vi ge tips på kunnigt stöd.

Mer finns att läsa här.