Search

Motion om upphandling och immaterialrätt

I en ny motion lyfts aspekten av immaterialrätt i upphandlingar. Ledamöterna bakom motionen stödjer sig på en undersökning från boken Immaterialrätt i offentlig upphandling. Här beskrivs att 197 upphandlingsdokument slumpmässigt valts ut. I 93,9% av dessa krävde upphandlande myndigheterna samtliga immaterialrättigheter.

Motion 2023/24:2196 läser du här