Search

Museilagen i praktiken

Museilagen stiftades 2017. Nu har Riksantikvarieämbetet kartlagt hur museilagen tillämpas i praktiken. De som svarat på enkäten menar att lagen blivit allt mer känd och använd. I svaren framgår att museilagen gör att rollerna för både huvudmän och museer blir enklare.

En slutsats av undersökningen är att begrepp som huvudmannaskap, stiftelsebildare och aktiebolagsägande upplevs otydliga. Men också vad ett ”bestämmande inflytande” innebär i vardagen.

Läs rapporten här 
 Museilag (2017:563) finns här