Sök

Kommun, region eller andra myndigheter: vi hjälper er!

Hur ska man hantera anskaffningar inom kultur och konst om man inte har gjort det förut? Hur får man upp rutiner att bedöma olika projekt och när kan man använda undantagen från upphandlingsreglerna?

Upphandlingsbryggan kan hjälpa dig att se över regler och policys och arbeta fram en praktisk rutin som kan underlätta för din avdelningen eller dina medarbetare. Vi tror på att börja i det som kallas ”behovet”, det vill säga själva målet med anskaffningen. Först när man analyserat vad det är man behöver och vilka som erbjuder det kan man titta i reglerna och ta beslut om hur man genomför själva upphandlingen. Har man rutiner för det här blir det lättare för alla.

Låt oss hjälpa er till självhjälp! Här är några förslag på insatser som vi erbjuder:

1. Vad handlar det om egentligen? En introduktion till upphandling

Introduktionstimme: en genomgång av regler och rutiner med er kärntrupp anpassat till er situation. Vi ger er underlag för att jobba vidare med en egen rutin. För upp till 5 deltagare.

• Intro: behov & dialog
• Olika strategier
• Identifiera områden för ordning
• Dokumentkedja
• Kartläggning av behov
• Research inom området
• Hur man kan arbeta på egen hand
• Hur man går vidare med det
• Hur man ska skriva / formuleringar

Tid: 1,5 h Plats: online Pris: 1 900 SEK exkl. moms. I priset ingår förberedelsetid för anpassning till er verksamhet och era förutsättningar och kort efterarbete med eventuell uppföljning

2. Hur ska vi få en samsyn på vår avdelning? Föreläsningar och seminarier

Föreläsning: intro, bredare om helheten och om styrdokument. För en större grupp upp till 20 deltagare. Tid: 1,5 h Plats: online Pris: 7 500 SEK exkl. moms

3. Hur kan vi effektivisera arbetet? Jobba med oss!

Worskhop: Tid att jobba med särskilda frågor, skriva utlysning, dokumentgenomgång. Hälso-checklista på bl.a. upphandling, hållbarhet och klarspråk. Genomgång av rättsfall. För upp till 15 deltagare. Tid: 2–3 h Plats: online Pris: 14 900 SEK exkl. moms

4. Vi behöver långsiktiga rutiner för det här! Vi jobbar med era styrdokument.

Rutin och policyarbete: vi hjälper er att göra en riktlinje-policy, inklusive upphandlingsstöd. Tid: 3–10 dagar Plats: online Pris: enligt ö.k.

4. Vi lägga mindre jobb på avtal! Avtalsskolan

Avtalsskolan: vi utvecklar bättre avtalsmallar ihop med några deltagare från er (avtalslotsar) och ser över era rutiner så att de avtal ni gör ska bli enklare och kräva mindre administration och dessutom vara enklare att ta till sig.

Upphandlingsbryggan hjälper er med utbildning och stöd inom upphandling av konst och kultur.
→ För mer information, intresseanmälan eller bokning kontakta info@upphandlingsbryggan.com 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!