Search

Standard för kulturarvsbyggnader

Nu finns en ny standard för kulturarvsbyggnader översatt till svenska. Standarden ger specifikationer för byggnader och utrymmen där museisamlingar förvaras och visas. Det kan vara byggnader som inrymmer samlingar eller utställningslokaler.

En standard är en överenskommelse där olika viktiga berörda aktörer slagit fast vissa gemensamma riktlinjer eller rutiner. Istället för att till exempel förklara hur något ska utföras kan man hänvisa till vedertagna mått eller lösningar. Den nya standarden för kulturarvsbyggnader ska göra det lättare att definiera krav och kvalitet. 

Riksantikvarieämbetet och Svenska Institutet för standarder har avtalat att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga. De kan läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Läs mer om standard för kulturarvsbyggnader