Sök

Ny rapport: Kulturpolitiken 50 år

I samband med Folk och Kultur släppte Bildkonst Sverige Ekonomi och värde. Rapporten är den första delen i rapportsamlingen Kulturpolitiken 50 år – var står vi nu?

Ekonomi och värde består av tre artiklar på temat. Nationalekonomen Laura Hartman jämför hur den offentliga finansieringen förändrats under de senaste femtio åren med hur Sveriges allmänna ekonomiska utveckling varit. Konstredaktören Robert Stasinski beskriver hur konstscenen förändrats och hur kulturpolitikens inte haft förmåga att följa med. Den tredje artikeln är skriven av Handelshögskolans rektor Lars Strannegård. Han beskriver den rådande föreställningen om att kulturen är ett medel och ekonomin ett mål.

Ladda ner rapporten här.