Sök

Nu gäller nya beloppsgränser

Nu har de nya tröskelvärdena slagits fast. De regleras vartannat år och dessa gäller från 1 januari 2024.