Sök

Nya hållbarhetsregler väntas

Ett nytt regelverk för en striktare hållbarhetsrapportering är på gång. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. 

Förändringen innebär att företag ska rapportera sin verksamhets sociala, miljömässiga och styrningsrelaterade påverkan på ett mer jämförbart sätt. Reglerna, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär även krav på en högre kvalitet på informationen.

Det nya lagkravet kommer främst beröra stora företag, små och medelstora börsnoterade bolag kommer omfattas framöver, av lite mindre strikta krav.

För att förstå vilka spelregler som gäller idag och vilka som kommer framöver har Amanda Creutzer intervjuat affärsjuristen David Frydlinger. Han menar att med kunskap kan man skapa beredskap, ställa smarta krav och erbjuda intressanta lösningar. Frydlinger är aktuell med den nyutkomna boken Spelregler för hållbar affärsverksamhet.

Läs intervjun med David Frydlinger. Texten är skriven av Amanda Creutzer för Riksantikvarieämbetet.