Sök

Nya regler för överprövning

Lagrådsremissen för nya regler om överprövning av upphandling är under behandling sedan 20 januari. Tanken är att de nya reglerna ska införas 1 juli 2022.

Frågan är om det kommer att gå snabbare när det gäller överprövningar av upphandling. Nu är snittiden över 3 månader (över 4,5 månader i kammarrätten) och antalet mål mellan 2500 och 3500 stycken per år.

Några förslag:
Skyndsamhetskrav: behandla både ärenden i domstol om att lämna ut dokument samt överprövning av upphandling som ”förtursmål”.
Preklusionsfrister: krav på argumentation om man lämnar in fakta om omständigheter senare än tre veckor efter ansökan eller först i kammarrätten.
Tidsfrister för uteslutande av en leverantör ändras: b la fem år efter en dom enligt 13 kap. 1 § LOU.

Johan Svedberg tror att det kommer att bli kortare processtider, framförallt att att man kan få ut dokument fortare. Johan har kurser för upphandlare och du hittar hans info här: https://www.procbid.se/

Förslaget om avgift för överprövning är inte med i propositionen.

Läs mer här (regeringens webbplats) ->