Sök

Nya regler om annonsering

Från 25 oktober ska man använda eForms för annonser i EU och vissa uppgifter om hållbarhet och innovation kommer att behöva anges för alla upphandlingar efter årsskiftet.

Läs mer om saken hos Upphandlingsmyndigheten