Sök

Nytt MU-avtal

Den 1 januari 2024 börjar det nya avtalet MU-avtalet gälla.

MU-avtalet heter egentligen Avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning. Det är ett avtal om medverkans- och utställningsersättning för statliga utställningsarrangörer men också en branschpraxis. I avtalet framgår ersättningar till upphovspersoner för olika sammanhang och insatser.

Vad är då skillnaden mot förra avtalet? Enligt avtalets parter, Kulturrådet, KRO, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, är skillnaderna:

  • Enklare utställningsersättningstariffer
  • Tydligare formuleringar om ersättning för medverkan
  • Tydligare formuleringar om garantibelopp dvs lägsta nivå av utställningsersättning
  • Tydligare formuleringar om arrangörsansvar om utställningen ställs in
  • Borttagen övre gräns för antal upphovspersoner som kan få utställningsersättning
  • Borttagen tidsgräns för utställningens längd när man beräknar utställningsersättning

Hela avtalet finns att läsa här