Sök

Offentliga konstinköp

Lös och fast konst
De flesta kommuner och regioner köper in konst. Vanligen har man en årlig budget för köp av lös konst medan konstnärliga gestaltningar är beroende av ny- eller ombyggnationer.

Procent av byggbudget
Flera av verksamheterna har ett beslut om att en viss andel av byggbudgeten ska gå till konst för platsen. I vissa fall avsätter man 1% av byggbudgeten till inköp av konst i någon form men andra kan ha att 0,5% av byggbudgeten ska gå till konst. Det gäller dock inte alla.

Kommuner köper mest
Den vanligaste konstinköpande verksamheten är en kommun. På andra plats är regioner och sist statliga myndigheter. Olika offentliga bolag är inte dokumenterade i denna undersökning.