Search

Äntligen har vi en ordlista!

Vad är upphandlingsförfaranden och vad betyder egentligen tröskelvärde?  Det finns många ord inom upphandlingsområdet som man kanske inte alltid förstår vad de betyder.

Våren 2022 samlade vi med hjälp av våra seminariedeltagare ihop ord och uttryck som hör till upphandlingsområdet. Det kan vara bra att känna till hur de används och som alltid när det är fråga om “fackspråk” kan betydelsen ibland avvika från den vi är varan vid. 

Hör gärna av dig till info@upphandlingsbryggan.com så fyller vi på!

Här hittar du vår ordlista