Upphandlingsbryggan analyserar, utvecklar och utbildar i upphandlingar inom konst & kultur.​

Vi är en samarbetspartner och utvecklingsmotor för internt arbete med anskaffning av konst, ledarskap och juridiska frågor om upphandling. Konsten att handla & upphandlingskonsten är vår passion. Våra åtaganden Vi utför rådgivning, utbildning, workshops och granskar underlag för upphandlingar och ger även analyser till olika myndigheter och organisationer på konst- och kulturområdet.

Uppstart 2021

Upphandlingsbryggan höll sina första dialogseminarier maj till juni 2021.

3 experter

Erfarenhet av juridik, kulturutveckling, museiverksamhet, formgivning och desgin.

Nordisk kontext

Vi finns idag i Sverige, Finland och på Åland.

Bakgrund

Vi startade 2021 genom att börja diskutera och undersöka fältet för anskaffning av konst och formade sedan samarbetet Upphandlingsbryggan.

Personer

Amanda Creutzer (Sverige). Utbildad upphandlare med 25 års erfarenhet som projektledare inom museifältet. Arbetar med kunskapsstöd, utställningar, utbildningsverksamhet och digitala produktioner. Amanda föreläser och utbildar yrkesverksamma inom konst och kultur i upphandling och utställningsproduktion. I Upphandlingsbryggan bidrar Amanda med projektledning och kunskapsförmedling.

 


Henrik Thorson (Finland/Sverige). Verksam inom kulturutveckling och medieproduktion. Arbetar med kunskapsstöd, organisationsfrågor, juridik, administrativa strukturer lokalt, regionalt och på EU-nivå. Lång erfarenhet av kulturutveckling inom regional förvaltning. Har arbetat med kulturföreningar, biografer, förlag, teatrar och producerat TV-program. För närvarande är Henrik även doktorand vid Åbo Akademi och undersöker konstupphandling och offentlig rätt.

Johanna Finne (Åland/Finland). Projektledare, producent och formgivare. Har 20 års erfarenhet inom den den kreativa sektorn och museifältet med produktion och inköp av konstnärliga tjänster som en integrerad del. Anlitad föreläsare och utbildningsplanerare vid högskolor och universitet. För närvarande är Johanna även designansvarig vid ett postverk.

Upphandlingsbryggan har fått stöd från Nordisk kulturkontakt & Erasmus+.