Sök
Särskild utredare Mats Svegfors och kulturminister Parisa Liljestrand
Kulturministern tar emot betänkande från kultursamverkansutredningen

Översyn av kultursamverkansmodellen

2022 beslutade Kulturdepartementet om en översyn av kultursamverkansmodellen för hela landet.

Kultursamverkansmodellen har funnits sedan 2011, och är en modell för fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet.

Arbetet med översynen drog igång med  Mats Svegfors vid rodret. I slutet av september 2023 publicerades betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.  Här beskrivs bland annat en ökad samverkan, slopade kulturplaner, en strävan efter mångfald av kultur och att säkra kulturens frihet. Vi spetsar öronen särskilt när utredningens första förslag är en ny lag om samverkan inom kulturområdet. 

Hela texten hittar du här.