Search

Rapport från ett EU-projekt om offentlig konst

Vad ska offentlig konst egentligen vara till för och hur kan det läras ut? Det är några frågor som ett EU-projektet PARTGO undersökt med deltagare från fyra platser i Europa sedan några år tillbaka och som avslutades november 2023.

PARTGO – Digital and Critical Views on Public Art Pedagogy genomfördes med stöd från Erasmus-programmet och ville öka kunskapen om offentlig konst i utbildning av konstnärer. I projektet deltog konstnärliga yrkesskolor från Finland, Estland, Ungern och Irland. Samtidigt genomförde några sociologer en studie av hur offentlig konst representeras i konstutbildningar. Eleverna som deltog utvecklade nya innovativa moduler som utbildningar kan använda i framtiden. 

Taina Erävaara, projektledare vid Åbo yrkeshögskola i Finland, menar att offentlig konst som företeelse har fått nya dimensioner. Projektet visar hur performativ offentlig konst kan vara, och när det finns ett socialt engagemang blir konsten också engagerande.
 
Här hittar du PARTGO:s slutrapport och hemsida