Sök

Slutmotionerat

Mellan den 12 september klockan 11:00 till den 5 oktober klockan 16:30 var det motionstid till riksdagen.

Här är flera av de motioner som rör konst, museer och kulturarv. Sök gärna här efter fler.

Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) vill att befolkningens preferenser ska efterfrågas vid planering och gestaltning av offentlig miljö.

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) har flera förslag kopplade till kulturarv. Från att museer bör göras till öppna dynamiska kultur- och forskningscentrum, statliga museer ska ha fri entré, översyn av museilagen och många andra förslag. 

Lawen Redar (S) har lagt fram en motion om skatterättslig översyn för konstmarknaden.

Lawen Redar m.fl. (S) har även lagt fram en motion som bland annat vill att det görs en konsekvensanalys av sammanslagningen av Kulturrådet och Konstnärsnämnden. De vill även ha en uppföljning av hur enprocentsregeln implementerats och att konstnärernas villkor måste förbättras.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Malin Höglund (båda M) har lagt fram en motion som rör att upphandlande myndigheterna krav på immaterialrättigheter vilket låser idéer.

Alexander Christiansson m.fl. (SD) har lagt fram en motion som på olika sätt vill stödja kulturella och kreativa företagare i Sverige. 

Runar Filper m.fl. (SD) har lagt fram en motion där de bland annat skriver att Världskulturmuseet inte ska verka för att bevara mångkulturen eller söka motverka främlingsfientlighet. De vill även ha ett nationellt kyrkohistoriskt museum.

Anna-Lena Blomkvist m.fl. (SD) skriver att viktiga värden förbises när arkitektur och offentlig konst antar uttryck som är alltför abstrakta, svårbegripliga och främmande för betydande delar av befolkningen. De vill utreda om enprocentsregeln kan leda till det de kallar ökad estetisk hållbarhet.

Runar Filper m.fl. (SD) skriver att biblioteket ska värnas som tyst studiemiljö och inte fylla rollen som allmänt kulturhus. De menar att biblioteken inte är lämpliga platser för diverse framträdanden inom konst och kultur. 

Amanda Lind och Jacob Risberg (båda MP) vill värna folkbildningen, den fria konsten och principen om armlängds avstånd.

Anders Ådahl (C) vill stärka kultursamverkansmodellen.

Catarina Deremar m.fl. (C) vill ha ett brett kulturliv i hela landet och förbättra förutsättningar för kulturarbetare.

Anna Wallentheim (S) vill återinföra estetiska ämnen på gymnasiet.

Alexandra Anstrell (M) vill att man ser över hur hemvärnets militärhistoriska arv ska förvaltas. Något även Björn Söder (SD) lyfter.

Martin Westmont (SD) vill undersöka ett praktiskt genomförande av ett svenskt språkmuseum.

Isak From och Erik Ezelius (båda S) vill verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel.

Sofie Eriksson (S) vill inte att Filmarkivet i Grängesberg avvecklas och flyttar till annan ort.

Niklas Karlsson (S) vill bevara minnet av varvsindustrin.