Sök
Bild ur Företagarnas undersökning ”Offentlig upphandling och småföretag” .

Småföretagare & upphandlingar

I den nya undersökningen Offentlig upphandling och småföretag gjord av Företagarna finns många siffror att fundera över. Här framgår att drygt 96% av Sveriges cirka 1,2 miljoner företag är småföretag med färre än 10 anställda.

Av de småföretag som deltar i offentlig upphandling är företag som erbjuder informations- och kommunikationstjänster den näst vanligaste typen av tjänster. Det är ett område som många gånger leder till ramavtal. I undersökningen framgår också att  42 % av de företag som deltar i ramavtalsupphandlingar anser att de sällan får leverera på ramavtal som de ingått. Den siffran borde inte vara svår att förbättra.

Läs hela rapporten här.